O historii hřbitova

Italský vojenský hřbitov byl založen v únoru 1915, pohřbívalo se zde do roku 1945. Na hřbitově jsou pohřbeni vojáci různých armád, národností a vyznání: jsou tu pomníčky římskokatolické, pravoslavné, židovské i muslimské. Celkem je tu pohřbeno asi 6.500 vojáků.
Většina hrobů pochází z první světové války, kdy se v blízkosti nacházel zajatecký tábor. Nejpočetnější jsou Italové (asi 5.200), proto bývá toto místo označováno jako “Italský hřbitov“. Odpočívá zde ale také 527 vojáků ruských, 224 českých, 49 maďarských, 40 polských, 6 rumunských a 4 vojáci rakouští.

Aktuality a akce

V této rubrice si budete moci přečíst aktuální příspěvky o akcích pořádaných správou hřbitova či odpovědnými institucemi, včetně slavnostního pietního aktu, pořádaného každoročně v listopadu v areálu Mezinárodního vojenského hřbitova v Milovicích.