O hřbitovu

Historie vojenského hřbitova

Italský vojenský hřbitov byl založen v únoru 1915, pohřbívalo se zde do roku 1945. Na hřbitově jsou pohřbeni vojáci různých armád, národností a vyznání: jsou tu pomníčky římskokatolické, pravoslavné, židovské i muslimské. Celkem je tu pohřbeno asi 6.500 vojáků. Většina hrobů pochází z první světové války, kdy se v blízkosti nacházel zajatecký tábor. Nejpočetnější jsou Italové (asi 5.200), proto bývá toto místo označováno jako “Italský hřbitov“. Odpočívá zde ale také 527 vojáků ruských, 224 českých, 49 maďarských, 40 polských, 6 rumunských a 4 vojáci rakouští.

Mapa vojenského hřbitova

Na tomto odkazu si budete moci v brzké době prohlédnout přehledný plán Mezinárodního vojenského hřbitova v Milovicích, včetně detailní podoby všech pomníků, o nichž pojednává již článek o historii vojenského hřbitova.

Fotogalerie vojenského hřbitova

V tomto článku si můžete prohlédnout fotografie Mezinárodního vojenského hřbitova v Milovicích. Jedná se o fotografie historické, tak i vyobrazení jeho současné podoby.